พิกัดการกันน้ำกันฝุ่น

การผลิต และออกแบบหรือวางระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า, ตู้พาเนลแบบต่างๆ นั้น วิศวกรหลายท่านอาจต้องอธิบาย

ข้อมูลให้ลูกค้าหรือ ผู้รับเหมาและหัวหน้างานโดยตรงเรื่องตู้ไฟฟ้า  ซึ่งหนึ่งในนั่นคงหนีไม่พ้นระดับการป้องกันน้ำ-กันฝุ่น

ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเช่นกัน  ดังนั้น เราลองมาศึกษาว่าระดับ IP ที่ว่านี้ มีตัวเลขอยู่สองหลักแล้วมีความหมายอย่างไร

 ตัวอย่าง : การดูว่าตู้ไฟฟ้าที่เรามีอยู่ ค่าระดับการป้องกันน้ำ-กันฝุ่นเท่าไร  ความหมายคือ เช่น

ตู้พาเนล IP 65  หมายถึง  รหัสตัวที่ 1 (IP 65) บอกถึงลักษณะการป้องกันฝุ่น คือ สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ Ingress of Dust

ส่วนรหัสตัวที่ 2  (IP 65) บอกถึงลักษณะการป้องกันของเหลว คือ สามารถป้องกันการฉีดน้ำจากทุกทิศทุกทาง Jets of water

 

การแบ่งระดับการป้องกัน IP (Ingress Protection) Code เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 40050/1980 และ IEC 529

(ข้อมูลจากนิยตสาร TEMCA MAGAZINE VOLUME 17 ISSUE1 MAY-JULY 2010)

 

 

รหัสตัวที่  1

 

บอกถึงลักษณะการป้องกันฝุ่นอันอาจจะเกิดอันตรายแก่อุปกรณ์ที่บรรจุภายใน

 

 

รหัสตัวที่   2

 

บอกถึงลักษณะการป้องกันของเหลวอันอาจจะเกิดอันตรายแก่อุปกรณ์ที่บรรจุภายใน

 

1

 

ไม่มีการป้องกัน No Protection

 

 

1

 

ไม่มีการป้องกัน No Protection

 

 

 2

 

สามารถป้องกันของแข็งทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ   50 มม.เข้าไปได้

Large foreign bodies, diameter greater or equal to   50 mm.

 

 

 2

 

สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาจากด้านบนได้

Vertically falling droops of water

 

 

 3

 

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ   12 มม. เข้าไปได้

Medium-size foreign bodies, diameter greater or   equal to 12 mm.

 

 

  3

 

สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาจากด้านบนและด้านข้างที่ทำมุมกับแนวดิ่งไม่เกิน   15 องศาได้

Obliquely falling drops of water up to 15 towards   vertical

 

 

 4

 

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ   1 มม. เข้าไปได้

Grain-shaped foreign bodies, diameter greater or   equal to 1 mm

 

 

  4

 

สามารถป้องกันหยดน้ำหรือน้ำที่สาดมาจากทุกทิศทุกทาง

Splash water from all sides

 

 5

 

สามารถป้องกันฝุ่นได้

Dust Deposit

 

 

 5

 

สามารถป้องกันการฉีดน้ำจากทุกทิศทุกทาง

Jets of water

 

 

 

6­­

 

 

สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Ingress of Dust

 

 

 6­­

 

สามารถป้องกันคลื่นน้ำทะเลและการฉีดน้ำอย่างแรง

Power jets of water

 

 

 7

 

สามารถป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมชั่วคราวได้

Partial    immersion

 

 

 8

 

สามารถป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมได้อย่างถาวร

Immersion

 

 

 

 

 

 

 

QR Line@