แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Panelboards)
  • 3 May 2018
  • 7892
  • 0
แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Panelboards)       แผงย่อย คือ บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่รับไฟจากสายป้อนหรือสายประธาน...
อ่านต่อ