งานระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • 28 พฤษภาคม 2018
  • 1185
  • 0
  งานระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ในปัจจุบันมีรูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ทั้งหมด 6 แบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 2.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประ
อ่านต่อ