มาตราฐานงานสายไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร
  • 31 พฤษภาคม 2018
  • 3634
  • 0
มาตราฐานงานสายไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร      มาตรฐานสายไฟฟ้า มอก.11-2553 ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับแล้วตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อ่านต่อ