ระหว่าง...ทอง เงิน และทองแดง อะไร...นำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด

อะไร...นำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ระหว่าง...ทอง เงิน และทองแดง อะไร...นำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด 


...หลายๆท่านเข้าใจว่าทอง บ้างท่านบอกเงิน 

- เริ่มต้นเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับ…ค่า electrical resistivity ( ρ ) กันก่อน ภาษาไทยเราเรียกกันว่า "สภาพต้านทานไฟฟ้า" (อังกฤษ: electrical resistivity) คือปริมาณการวัดของการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวัสดุ ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำบ่งชี้ว่าวัสดุยินยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ง่าย หน่วยในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศของสภาพต้านทานไฟฟ้าคือ โอห์ม เมตร (Ωm) ซึ่งจะแสดงในรูปแบบอักษรกรีกตัว ρ (โร)

- ค่าต้านทานไฟฟ้าของโลหะ (ที่ 20 °C)
1) เงิน-Silver = 1.59×10−8 Ω•m
2) ทองแดง-Cupper = 1.68×10−8 Ω•m
3) ทองคำ-Gold = 2.44×10−8 Ω•m
4) อลูมิเนียม-Aluminium 2.82×10−8 Ω•m
> อ้างอิงจาก วิกิพิเดียร์ http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity

* จากสูตรคำนวณ ความต้านทานไฟฟ้า

R = ρ l / A 

* หากธาตุตัวใดมีค่า electrical resistivity ( ρ ) ต่ำก็แสดงว่านำกระแสไฟฟ้าได้ดี

โดยที่ 
: l คือ ความยาวตัวนำไฟฟ้า 
: A คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้
: R คือ ความต้านทานทางไฟฟ้า

* ดังนั้นถ้าตัวนำที่เอามาเปรียบเทียบมีขนาดเดียวกัน 

* จะได้ว่า R แปรผันตาม ρ เท่านั้น

* วัสดุที่มี ρ ต่ำที่สุด คือ “ เงิน ” จึงมีความต้านทานต่ำสุด และหมายถึงสามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

^ แต่ที่เข้าใจกันว่า ^

Q1) ทำมั้ยในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำทองมาทำเป็นจุดเชื่อมต่อหรือ พวกหน้าคอนแทคต่างๆ หรือ แม้กระทั่งฝากสายสัญญาณเครื่องเสียง ก็บอกว่าเป็นทองจะนำกระแสไฟฟ้าได้ดีนั้น

คำตอบ

- เพราะเมื่อนำกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโลหะแล้วชุบในบ่อทอง ทองก็จะติดโลหะนั้นมา ซึ่งเงินไม่สามารถทำได้ 

- และที่เขานิยมเอาทองคำมาเคลือบผิวลายวงจรหรือหน้าสัมผัสแบบไม่มีการอาร์ค ก็เพราะมันไม่เกิดออกไซด์ หรือไม่เป็นสนิม ซึ่งทั้งเงิน ทองแดง และอลูมิเนียม สามารถเกิดออกไซด์ได้ง่าย

- แต่ถ้าหน้าสัมผัสเกิดการอาร์คได้ง่าย เช่นหน้าสัมผัสของรีเลย์ จะใช้ทองคำขาว เพราะนอกจากจะไม่เกิดออกไซด์แล้ว ยังเป็นโลหะที่เกิดการอาร์คน้อยและมีระยะเวลาการอาร์คสั้นมากกว่าตัวนำชนิดอื่น โดยยอมแลกกับค่าความนำไฟฟ้าที่ต่ำลงมา เพราะการอาร์คนั้นนอกจากจะทำให้หน้าสัมผัสเสียหายแล้ว ยังอาจทำให้หน้าสัมผัสละลายติดกันได้ด้วย ซึ่งผลเสียมีมากและอันตรายกว่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนจากความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัส

Q2) หลายคนอาจสงสัยว่าทองแดงนำไฟฟ้าดีกว่าอลูมิเนียม แต่ทำไมสายไฟแรงสูงจึงใช้อลูมิเนียม 

คำตอบ

- นั่นก็เพราะทองแดงหนักกว่าอลูมิเนียมมาก ถึงแม้ในการรองรับกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันจะต้องใช้สายอลูมิเนียมที่มีขนาดใหญ่กว่าทองแดงเป็นเท่าตัว แต่น้ำหนักก็ยังน้อยกว่าทองแดงอีก (อลูมิเนียมหนักเพียง 1 ใน 3 ของทองแดงที่ปริมาตรเท่ากัน)

- และหากต้องการให้นำกระแสไฟฟ้าเท่ากัน ราคาอลูมิเนียม จะถูกว่า ทองแดง

สรุปว่า

• โลหะที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย 4 อันดับแรก คือ เงิน - ทองแดง - ทอง - อลูมิเนียม 

• โลหะที่ราคาแพงเรียงลำดับจากมากไปน้อย 4 อันดับแรก คือ ทอง - เงิน - ทองแดง - อลูมิเนียม

 

 

 

LINE@