เนมเพลทติดตู้ไฟฟ้านิยมใช้แบบไหน

       เนมเพลทหรือป้ายข้อความติดหน้าตู้ไฟฟ้า มีหลากหลายชื่อ เช่น  เนมเพลทมอเตอร์

เนมเพลทไดอะแกรม  เนมเพลทติดแลมป์  ป้ายติดหน้าห้อง  ป้ายตัวเลขอะคริลิค

ป้ายชื่อเครื่อง เป็นต้น

       นอกจากชื่อและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว  ที่เหมือนกันคือวัสดุที่ใช้และวิธีการทำ

ยกตัวอย่างเช่น  มีตู้ไฟฟ้าพร้อมวายริ่งอุปกรณ์ แต่เราต้องการป้ายบอกผู้ใช้งานว่าปุ่มไหนคือ ปุ่ม start

ปุ่ม stop, ปุ่ม Emergency เพราะหลังจากส่งมอบตู้ไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้ว  ลูกค้าหรือผู้รับเหมาช่วงต่อ

สามารถใช้งานได้ทันทีพร้อมคู่มือการใช้ตู้ไฟฟ้า (Manual of Switchboard)

ประเภทของเนมเพลทที่นิยมใช้อยู่ มี 2  ประเภทหลักคือ

   1.  เนมเพลทอะคริลิค (Acrylic) ใช้แผ่นอะคริลิคความหนา 2 มม. มีงานแบบห่วงขนาด 22 มิล 25 มิล 30 มิล

ข้อความมาตรฐาน  หรือแบบสั่งทำตามที่ลูกค้าสั่งทำ

   2. เนมเพลทโรมาร์ค (Romark)  ใช้แผ่นโรมาร์คความหนา 2 มม. มีสีพื้นดำ-เนื้อขาว  สีพื้นขาว-เนื้อดำ

สีพื้นน้ำเงิน-เนื้อขาว  เป็นต้น

เครื่องจักรที่ใช้แกะ  ได้แก่

    1.  เครื่อง CNC Engrave  งานเส้นเดี่ยวมองตัวอักษรแบบ Vector  และงานเส้นคู่ ใช้เข็มในการแกะและตัด

เลือกใช้ตามลักษณะแบบตัวอักษร

    2. เครื่อง Laser งานที่ได้หลากหลายและใช้เวลาที่คงที่ แต่ระวังเรื่องจุดเชื่อมเช่น วงกลมหรือเส้นตัดรอบนนอก

ต้องทำการทดสอบ หัวเลเซอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

 

 QR Line@