เนมเพลทติดตู้ไฟฟ้านิยมใช้แบบไหน

      เนมเพลคือ

เนมเพลทหรือป้ายข้อความติดหน้าตู้ไฟฟ้า มีหลากหลายชื่อ เช่น  เนมเพลทมอเตอร์

เนมเพลทไดอะแกรม  เนมเพลทติดแลมป์  ป้ายติดหน้าห้อง  ป้ายตัวเลขอะคริลิค

ป้ายชื่อเครื่อง เป็นต้น

       นอกจากชื่อและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว  ที่เหมือนกันคือวัสดุที่ใช้และวิธีการทำ

ยกตัวอย่างเช่น  มีตู้ไฟฟ้าพร้อมวายริ่งอุปกรณ์ แต่เราต้องการป้ายบอกผู้ใช้งานว่าปุ่มไหนคือ ปุ่ม start

ปุ่ม stop, ปุ่ม Emergency เพราะหลังจากส่งมอบตู้ไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้ว  ลูกค้าหรือผู้รับเหมาช่วงต่อ

สามารถใช้งานได้ทันทีพร้อมคู่มือการใช้ตู้ไฟฟ้า (Manual of Switchboard)

ประเภทของเนมเพลทที่นิยมใช้อยู่ มี 2  ประเภทหลักคือ

   1.  เนมเพลทอะคริลิค (Acrylic) ใช้แผ่นอะคริลิคความหนา 2 มม. มีงานแบบห่วงขนาด 22 มิล 25 มิล 30 มิล

ข้อความมาตรฐาน  หรือแบบสั่งทำตามที่ลูกค้าสั่งทำ

   2. เนมเพลทโรมาร์ค (Romark)  ใช้แผ่นโรมาร์คความหนา 2 มม. มีสีพื้นดำ-เนื้อขาว  สีพื้นขาว-เนื้อดำ

สีพื้นน้ำเงิน-เนื้อขาว  เป็นต้น

เนมเพล และเครื่องมือที่ใช้ทำงาน

เครื่องจักรที่ใช้แกะ  ได้แก่

    1.  เครื่อง CNC Engrave  งานเส้นเดี่ยวมองตัวอักษรแบบ Vector  และงานเส้นคู่ ใช้เข็มในการแกะและตัด

เลือกใช้ตามลักษณะแบบตัวอักษร

    2. เครื่อง Laser งานที่ได้หลากหลายและใช้เวลาที่คงที่ แต่ระวังเรื่องจุดเชื่อมเช่น วงกลมหรือเส้นตัดรอบนนอก

ต้องทำการทดสอบ หัวเลเซอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

 

 QR Line@