IP ระดับชั้นการป้องกันของอุปกรณ์

IP ระดับชั้นการป้องกันของอุปกรณ์ (Classification of assemblies)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเปลือกหุ้มของบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 72.5kV.แบบชนิดของการป้องกันตามมาตรฐานนี้ได้แก่

Reference : IEC:60529(2001-02) , มอก.513-2553 (7.2)

 

QR Line@