กระบวนการทดสอบการยึดเกาะและความทนทานของสีฝุ่น

TEST Phosphate Pretreatment And Powder Coating

      เป็นกระบวนการทดสอบการยึดเกาะและความทนทานของสีฝุ่นที่เคลือบลงบนชิ้นงานด้วยมาตรฐานการทดสอบต่างๆ โดยเราได้ทำการส่งชิ้นงาน ทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ในกรรมวิธีการผลิตของเราเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

Reference : Jotun Tecnical properties : T008/13 

 

QR Line@