มาตรฐานของบัสบาร์

ตารางพิกัดการนำกระแสของบัสบาร์ DIN (Table Busbars for rated currents)

   บาร์ทองแดงที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งภายในอาคาร ค่าอุณหภูมิโดยรอบ (Ambient temperature) เป็นไปตามตารางและ Temperature rise เป็น 30 องศาเซลเซียส ติดตั้งในแนวดิ่ง (Width vertical) โดยระยะห่างระหว่างบาร์ทองแดงมีค่าเท่ากับความหนาของบาร์ทองแดง : ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 50 Hz., ระยะห่างระหว่างเฟส > 0.8 เท่าของกึ่งกลางระหว่างเฟสต่อเฟส

Reference : IEC:60439 , มอก.1436-2540

ตารางพิกัดการนำกระแสของบัสบาร์ IEC (Table Busbars for rated currents)

Reference : IEC:60439 , มอก.1436-2540


QR Line@