ตารางข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

ตารางข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ (Standard Cables)

 

QR Line@