ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้MDB คืออย่างไร

ตู้สวิทช์บอร์ด คืออะไร

ตู้สวิทช์บอร์ด คือตู้ที่เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า โดยเป็นแผงรวมวงจร เพื่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก-กลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก (ขนาดใหญ่จะเรียกว่า ตู้ MDB ( Main Distribution Board )โดยมักจะติดตั้งตามอาคาร และรูปแบบการวางระบบไฟฟ้า
 ตัวอย่างตู้สวิทช์บอร์ด

                                                                     โครงสร้างตู้สวิตช์บอร์ด

อุปกรณ์ที่สำคัญภายในตู้สวิตช์บอร์ด

1.Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก)
โดยส่วนมากมักจะทำมาโดยแผ่นโลหะสร้างเป็นเค้าโครงตู้ หากคงเปิดได้เฉพาะเจาะจงด้านหน้า หรือไม่เปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการดีไซน์โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ
– คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลของภายนอกได้พอเพียงต่อการใช้งาน ทั้งสถานะปกติ พร้อมทั้งไม่สมบูรณ์ได้
– คุณค่าทางความร้อนหมายถึงทนทานความร้อนจากภาวะแวดล้อม ความผิดปกติในกระบวนการพร้อมทั้ง อาร์กของการลัดวงจรได้
– คุณสมบัติแก่การกัดกร่อน คือว่าอาจทนทานการกัดกร่อนของความชื้นพร้อมด้วยสารเคมีได้ ยิ่งไปกว่านี้ โครงตู้ยังทําภารกิจปกป้องพิษภัยต่าง ๆ ที่คงปรากฏได้ คือ
ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้สวิทช์บอร์ดแตะต้องถูกส่วนที่มีกระแสไฟ
ปกป้องเครื่องมือข้างในตู้จากสิ่งต่าง ๆ ภายนอกเช่นว่า น้ำ วัตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ
ปกป้องอันตรายของการอาร์กที่ร้ายแรงจนเครื่องประกอบอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมา


2.BusBar (ตัวนําไฟฟ้า)
มีทั้งอย่างที่ตัวนําทำด้วยทองแดงพร้อมกับอลูมิเนียม ลักษณะของบัสบาร์ที่ทำกันใช้กันทั่วๆ ไปเป็นรูปแบบ Flat คือว่า มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหตุเพราะติดตั้งไม่ยาก ถ่ายเทความร้อนดี แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือว่า
– บัสบาร์ประเภทเปลือย
– บัสบาร์แบบทาสี
ข้อแนะนําภายในการใช้บัสบาร์
– บัสบาร์น่าจะวางภายในแนวดิ่งจึงจะระบายความร้อนอย่างดี
– บัสบาร์รูปแบบ Flat ควรจะขนานกันไม่เกิน 4 แท่ง สมมติว่ามากกว่านี้จึงมีตัวปัญหาเรื่อง Skin Effect
– บัสบาร์ชนิดทาสี สีที่ใช์ทาฉาบบัสบาร์ ควรจะมีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงราว 0.9
– บัสบาร์ชนิดทาสีนํากระแสได้สูงกว่าบัสบาร์รูปแบบเปลือย
– กําหนดให้ใช้สีแดง เหลือง น้ำเงิน สําหรับเฟส R, Y, B ตามลําดับ
– การเรียงเฟสในสวิทช์บอร์ด ให้จัดจากข้างหน้าไปยังส่วนหลังตู้ จากบนลงล่าง หรือจาก ซ้ายไปขวา
– การจัดเรียงเฟส ประเภทอื่นยอมให้เจาะจงการเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้ว แต่กระนั้นจำต้องทําเครื่องหมาย ให้เห็นชัดแจ้งตู้MDB (Main Distribution Board) หมายถึงแผงจ่ายกระแสไฟประเภทใหญ่ นิยมใช้ภายในตึกประเภทกลางจนถึงขนาดใหญ่โต ไปจวบจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก โดยรับไฟจากการไฟฟ้าหรือว่าด้านแรงต่ำ ของ หม้อแปลงจําหน่าย หลังจากนั้นจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของตึก สวิทช์บอร์ดคงจะเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า Main Distribution Board (MDB) ตู้ MDB ส่วนใหญ่มีประเภทใหญ่ จึงค่อนข้างวางบนพื้นผิวมีหลายแบบให้เลือกสรรใช้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ทำ เช่นนี้ ควรตรวจของระดับความดัน พิกัดกระแส พร้อมด้วยพิกัดกระแสลัดวงจรอีกด้วย

3.Circuit Breaker (อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า )

 เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า)


4.Miter (อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า)

มิเต่อร์วัดที่นิยมใช้ในงานตู้ Main Distribution Board ทั่วไปคือ โวลต์มิเต่อร์ และแอมมิเต่อร์ ซึ่งมักใช้ร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดัน หรือกระแสในแต่ล่ะเฟส


5. Other Devices (อุปกรณ์ติดตั้งตัวอื่นๆ)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยยวกับโครงสร้างของตู้สวิทช์บอร์ดคลิ๊ก!!

ภาพประกอบคำอธิบายตู้สวิทช์บอร์ด 

QR Line@