หางปลา คืออะไร

หางปลา (Wire Terminals)

      หางปลาเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆ โดยการต่อหางปลากับสายไฟทำได้โดยการลอกปลายสายไฟแล้วสวมหางปลาให้ทองแดงของสายไฟสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของหางปลา แล้วใช้คีมย้ำหางปลา (Wire Crimper) ย้ำที่ตัวหางปลาเพื่อทำให้ยึดติดกับสายไฟให้แน่น ดังรูป

  การใช้หางปลาจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับเทอร์มินอลทำได้โดยง่าย เนื่องจากไม่ต้องถอดสกรูออกมาทั้งหมด เพียงแค่ขันสกรูให้หลวม แล้วสอดหางปลาเข้าไปที่เทอร์มินอล แล้วขันสกรูให้แน่น ก็สามารถยึดสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลได้ 

หางปลาแบบมีฉนวน (Insulated Wire Terminals)

 

หางปลานี้เป็นชนิดมีฉนวน (Insulated) ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ในแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย โดยสามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิ 104C และใช้ได้กับความต่างศักย์ถึง 600V โดยจะแบ่งเป็นหางปลาแฉก (Spade Terminals) และ หางปลากลม (Ring Terminals)
สำหรับหางปลาแฉกจะมีสีแตกต่างกันเพื่อแยกตามขนาดสายไฟที่นำมาต่อ โดยสีเหลืองจะใช้ได้กับสายไฟขนาด 12-10 AWG หรือ 4-6 DIN mm2 สีฟ้าใช้กับสายไฟขนาด 16-14 AWG หรือ 1.5-2.5 DIN mm2 ส่วนสีแดงจะใช้กับสายไฟขนาด 22-16 AWG หรือ 0.5-1.5 DIN mm2

 

QR Line@