เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker) คือ อะไร

เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker) คือ อะไร

เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker) คือ อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด โดยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อกับเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นเกิดความเสียหายขึ้นจากกระแสที่เกินกำหนด แบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่

       โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์(Mold Case Circuit Breaker) หมายถึง เบรกเกอร์ที่ถูกห่อหุ้มมิดชิดโดยโมลด์ 2 ส่วน มักทำด้วย ฟีโนลิก(Phenolic) ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถทนแรงดันใช้งานได้เบรกเกอร์แบบนี้ มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปิด-ปิดด้วยมือ และเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลัดวงจร โดย เบรกเกอร์จะอยู่ในภาวะตัดการทำงานจากกระแสเกิน(Trip) ซึ่งอยู่กึ่งกลาง ระหว่าง ตำแหน่งเปิดและปิด(ON/OFF) เราสามารถรีเซ็ทใหม่ได้โดย กดคันโยกให้อยู่ ในตำแหน่ง ปิดเสียก่อน แล้วค่อยโยกไปตำแหน่งเปิด การทำงานแบบนี้เรียกว่าควิกเมก(quick make) , ควิกเบรก(quick break) ลักษณะของเบรกเกอร์แบบนี้ที่พบเห็นโดยทั่วไปเป็นดังรูป

เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker)

 

QR Line@