ส่วนประกอบของโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์

ส่วนประกอบของโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์

1.Name Plate ปรากฏที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของเบรคเกอร์ โดยมักกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเบรคเกอร์นั้นๆ เช่น จำนวนขั้ว, แรงดัน, กระแส
2.Arcing Chamber บางครั้งเรียกว่า Arc Chute มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เหนือหน้าสัมผัส ของเบรคเกอร์ ทำหน้าที่ช่วยดับอาร์ก 
3.หน้าสัมผัส (Contact) นิยมทำด้วยทองแดงเคลือบผิวหน้าด้วยเงินเพื่อให้ทนต่อเปลวอาร์กได้ดี ประกอบด้วย หน้าสัมผัสอยู่กับที่ และ หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนที่
4.กลไกตัดวงจร  สำหรับเบรคเกอร์ขนาดเล็กทั่วไป แบ่งเป็นอาศัยความร้อนและอาศัยอำนาจแม่เหล็กแบบอาศัยความร้อน ใช้หลักการโก่งตัวของโลหะไบเมทัล เพื่อปลดกลไก ส่วนแบบอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ใช้แรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวด ที่กระทำต่อแผ่นโลหะ เพื่อปลดกลไก

 

QR Line@