มิเนียเจอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์(Miniature Circuit Breaker) คืออะไร

มิเนียเจอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์(Miniature Circuit Breaker) คืออะไร

เป็นเบรคเกอร์ขนาดเล็ก ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย(Load Center) หรือ แผงจ่ายไฟฟ้าประจำห้องพักอาศัย(Consumer Unit) เบรคเกอร์ชนิดนี้ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้ มีทั้งแบบ 1 ขั้ว , 2 ขั้ว และ 3 ขั้ว อาศัยกลไกการปลดวงจรทั้งแบบ เทอร์มัล และ แมกเนติก มีรูปร่างทั่วไปดังรูป

MINIATURE CIRCUIT BREAKER

QR Line@