เอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์(Earth Leakage Circuit Breaker) คืออะไร

เอิร์ทลีค-เซอร์กิตเบรกเกอร์(earth-leakage-circuit-breaker)-คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด มีหน้าที่ตรวจจับกระแสไฟรั่วลงดินคล้ายกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างกันที่ว่าเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะมี ปุ่มเล็กๆที่เรียกว่าปุ่มเทส(Test) แต่เซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่มีปุ่มนี้ มีหน้าที่คือตัดไฟเมื่อมีไฟรั่วลงดินถึงค่าที่ตรวจจับได้ และจะตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่ตัดไฟในกรณีที่ใช้กระแสเกินกว่าแอมป์ที่ตัวเครื่องระบุ หลักการทำงานของเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ คือการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าระหว่างสายไฟ 2 สาย คือไปและกลับจะต้องมีค่าเท่ากัน หากมีกระแสรั่วออกจากระบบเครื่องจะตรวจสอบได้ทันทีและจะปลดวงจรออกทันที โดยจะมีค่าตรวจจับกระแสไฟรั่วซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ ในท้องตลาดมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดคือ 15มิลลิแอมป์ และ 30มิลลิแอมป์ มีค่าความเร็วในการตัดไฟอยู่ที่ประมาณ 0.01-0.04วินาที ซึ่งในการเลือกใช้ ให้ดูที่ค่าความเร็วของเวลาด้วย เพราะเวลาเพียงเสี้ยวเดียวในเรื่องของไฟฟ้าถือว่าสำคัญมาก
      ปุ่มเทส (Test) เป็นปุ่มที่มีไว้เพื่อทดสอบการทำงานของเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ ว่ายังสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ ซึ่งในสภาวะที่ไม่มีการจ่ายไฟเข้ามาที่เอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ เมื่อกดปุ่มเทส จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพราะหลักการทำงานของปุ่มเทสเปรียบเสมือนการช็อตตัวเอง ขณะกดเทสจะเห็นไฟแลบอยู่ข้างใน โดยตามหลักเราควรจะกดปุ่มเทสเดือนละ1ครั้ง เพื่อเป็นการทดสอบอุปกรณ์ แต่ไม่ควรกดปุ่มเทสมากเกินไป เพราะเอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์ มีค่าทนกระแสลัดวงจรฉับพลันเพียง 1.5กิโลแอมป์ การกดเทสมากเกินไป อาจทำให้เอิร์ทลีค เซอร์กิตเบรกเกอร์เสียได้

 

QR Line@