การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 2

อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่แก้ไข

หมั่นสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกอย่าง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ 

 
QR Line@