การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 3

เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจากเต้ารับอันเดียว

การใช้เต้ารับตัวเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย อย่างนั้น ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เนื่องจากสายไฟฟ้าที่ต่อลงเต้ารับและตัวเต้ารับเอง จะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทำให้เต้ารับมีความร้อนสูงจนเกิดลุกไหม้ได้ หากต้องการใช้ไฟฟ้าในคราวเดียวกันหลาย ๆ อย่าง ควรจะแยกเสียบเต้ารับจะมีความปลอดภัยมากกว่า 

 
QR Line@