การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 11

อาจตายได้ ถ้าใช้ไฟฟ้าจับปลา

•การใช้ไฟฟ้าช๊อตปลาเป็นการผิดกฎหมาย และอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายได้ 
•หากทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหายท่านยังต้องชดใช้ด้วย