ตู้คอลโทรลระบบไฟฟ้ามีกี่ประเภท

ตู้คอลโทรลระบบไฟฟ้ามีกี่ประเภท

-  ตู้คอลโทรลแบบ MDB. (Main distribution board ) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 
ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

รูปตัวอย่าง MAIN DISTRIBUTION BOARD  (คลิ๊กที่รูปเพิ่อเรียนรู้เพิ่มเติม!!)


คำอธิบายMDB ประกอบรูป

1.Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก)
2.
Status Lamps (หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม)
3.
Voltmeter , Power Meter , Ammeter
4.Timer , Phase Protection , Fuse , Surge Protection , Magnetic
5.Power Factor Controller

6.
Capacitor Bank
7.Bus Bar
8.Mold Case Circuit Breaker [MCCB]
9.
Circuit เช่น Star Delta

-  ตู้คอลโทรลแบบ SDB. (Sub distribution board ) เป็นตู้ควบคุมย่อย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ PB. หรือ Load Center หลายๆ ตู้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร หรือสถานที่ โดยมีทั้งแบบภายนอกอาคาร [OUTDOOR] และแบบใช้ภายในตัวอาคาร [INDOOR] ซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่ค่าIP ที่เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน IEC

 

รูปตัวอย่าง Sub distribution board

SDB

 

 -  ตู้คอลโทรลแบบ PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนของ Load


รูปตัวอย่าง 
Panel board

Panel BoardQR Line@