ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้า

KK: 1. ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูป นิยมใช้ในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ ซึ่งข้างในประกอบด้วยเมนเบรคเกอร์ (2 ขั้ว) และเบรคเกอร์ย่อย (1 ขั้ว) ที่เสียบต่ออยู่กับ Bus Bar มีขั้วต่อสายนิวทรัลและขั้วต่อสายกราวด์ ที่นิยมใช้ทั่วไปมีจำนวนวงจรย่อยตั้งแต่ 4-16 วงจรย่อย

การเลือกตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมาใช้งานให้พิจารณาจากจำนวนวงจรย่อยที่ต้องการและควรเผื่อไว้ 1-2 วงจรสำหรับโหลดในอนาคตการซื้อ Consumer จะได้รับเพียงตัว Consumer และเมนเบรคเกอร์เท่านั้น ไม่มีเบรคเกอร์ย่อยแต่อย่างใด โดยขนาดของเมนเบรคเกอร์สามารถเลือกได้ตามต้องการแต่ไม่เกิน 100 A ทั้งนี้ขนาดของเมนเบรคเกอร์จะมีผลต่อราคาของตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตด้วย

Cr : http://changrukubaan.com/punhabann-detail.asp?problem_id=211&probType=3


QR Line@