วิธีเลือกตู้เชื่อมไฟฟ้า

วิธีเลือก ตู้เชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน

ตู้เชื่อมไฟฟ้า เครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับอาชีพช่างเชื่อม เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยในการทุ่นแรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานช่วยให้งานเชื่อมสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น ตู้เชื่อมไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวประกอบสำคัญในการทำงาน โดยใช้ในการเชื่อมโลหะ การทำงานของ ตู้เชื่อมไฟฟ้า โดยการใช้ลวดเชื่อม ซึ่งเป็นขั้วบวกมาสัมผัสชิ้นงานโลหะที่ต้องการเชื่อมซึ่งเป็นขั้วลบ และทำการอาร์คเพื่อให้ลวดเชื่อมที่ห่อหุ้มด้วยสารเคมีหลอมละลายลงบนงานเชื่อม ทำให้เกิดการเชื่อมของโลหะเป็นเนื้อเดียวกัน และมีแนวเชื่อมที่สวยงาม

Cr. ตู้เชื่อมไฟฟ้า.com/เลือก-ตู้เชื่อมไฟฟ้า

 

QR Line@