แนะนำวิธีการเดินสายไฟฟ้าที่ปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัย

การบำรุงรักษาการเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย

วิธีหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด

วิธีหลีกเลี่ยงอันครายจากไฟฟ้า

ก่อนลงมือทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า แม้จะเป็นเรื่องง่ายดายหรือธรรมดาเพียงใด เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ท่านจะต้องปิดสวิตซ์ไฟฟ้าที่จุดนั้นก่อนเสมอ งานเดินสายไฟฟ้าต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าติดตั้งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (เดินสายไฟต้องใช้ช่างไฟที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ข้อควรระมัดระวัง

โปรดแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าท่านกำลัวซ่อมบำรุงสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการซ่อมบำรุง หรืออาจเขียนโน๊ตติดไว้ที่ตู้ไฟฟ้าหรือสวิตซ์ เพื่อแจ้งว่าคุณกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าอยู่ในขณะนั้น

วิธีการหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาต้องกระทำโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น

แม้การเปลี่ยหลอดไฟจะดูเป็นงานง่ายๆ โปรดปิดสวิตซ์เพื่อตัดไฟที่แผสวิตซ์หลักก่อนเสมอ (ตัดคัทเอาท์ที่แผงวงจร หรือ เมนบอร์ด หรือ ตู้สวิทช์บอร์ดก่อนเสมอ)

หมั่นดูและให้การเดินสายไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีเสมอ

ใช้เฉพาะส่วนประกอบที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น ใช้สวิทซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นของแท้เท่านั้น 

สังเกตได้จาก สัญลักษณ์ มอก. บนอุปกรณ์นั้นๆ

มากตรฐานอุตสาหกรรมร้านขายสายไฟฟ้าราคาถูกราคาส่งถูกกว่าวรจักร

Cr. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/29219-041482/

 

QR Line@