วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า

 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะทำงานทันทีเมื่อมีไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากที่มีการตก กระแทก หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

 • ควรใช้ปลั๊กสามตาหรือปลั๊กต่อพ่วงที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการรับรอง มอก. เท่านั้น ควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน แต่ในการณีต้องใช้งานตลอดเวลา ควรเพิ่มจุดปลั๊กไฟถาวรทีีผนังดีกว่า การต่อปลั๊กพ่วงควรใช้สายไฟที่มีขนาดมาตรฐาน ที่ไม่เล็กจนเกินไป และควรใช้ปลั๊กต่อพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟไม่สูงมากจนเกินไป ไมมควรใช้ปลั๊กต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่กินไฟสูง หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องเกินกว่าที่สายไฟของปลั๊กพ่วงจะรับได้ เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เช่น ปลั๊กพ่วงที่มีฟิวส์ตัดไฟในตัว FUSE 

 • ไม่ควร / อย่า ต่อพ่วงปลั๊กไฟมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสะสมสูง และเกิดอันตรายจากการสัมผัสได้

 • เมื่อท่านต้องการถอดปลั๊ก ห้ามถึงเฉพาะสายไฟ โปรดจับที่ตัวปลั๊กแล้วดงออกจากเต้ารับบ เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายและฉนวนฉีกขาดได้

 • ไม่ควรเอาขาสำหรับสายดินออกจากปลั๊กไฟ หรือ อุปกรณ์ 

 • กรุณาอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในอ่างอาบน้ำ อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 • หลีกเลี่ยง มิให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยูระหว่างการใช้งาน หรือยังเสียบปลั๊กอยู่ตกหล่นลงในน้ำ

 • อย่าซ่อมแซม หรือ ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่อุปกรณ์นั้นยังเสียบปลั๊กอยู่

 • หลีกเลียงไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่พื้นเปียก

 • หากต้องมีการม้วนสายไฟรอบๆเตารีด กรุณารอจนกว่าเตารีดจะเย็น ความร้อนจะทำให้สายไฟละลาย ในระยะยาวอาจทำให้สายตะกั่วด้านในโผล่ออกจากฉนวนได้

Cr. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/29219-041482/

 

QR Line@