page contents
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ทำบุญบริษัทเนื่องในวันปีใหม่ 2560

ทำบุญบริษัทเนื่องในวันปีใหม่ 2560

เนื่องใน วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ทางบริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัดได้จัดทำบุญบริษัทขึ้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

อ่านต่อ
ซ้อมดับเพลิงปี 2558

ซ้อมดับเพลิงปี 2558

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิง โดยมีวิทยากรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฎิบัติ การจำแนกประเภทของสารดับเพลิงต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมถึงวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงาน....

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าปี 2558

กิจกรรมปลูกป่าปี 2558

วันที่ 7 มิถุนายน 2558 บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัดได้จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่ อุธยานสิ่งแวดล้อมนาฯชาติ สิรินทร์ธรหลังจากทำกิจกรรมเสร็จได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ริมหาด ชะอำและได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อ่านต่อ
ขนส่งรวมใจปฏิบัติกิจกรรม 5ส

ขนส่งรวมใจปฏิบัติกิจกรรม 5ส

แผนกขนส่งร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดลานหน้าบริษัท ต.วิชชุกรณ์

อ่านต่อ
กิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2558 ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึ้นและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยรักษาความสะอาดและความเป....

อ่านต่อ
ทำบุญบริษัทเนื่องในวันปีใหม่

ทำบุญบริษัทเนื่องในวันปีใหม่

เนื่องในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ทางบริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัดได้จัดทำบุญบริษัทขึ้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เวลา 10.00 น. เจริญพุทธมนต์เวลา 11.00 น. เลี้ยงอาหารเพล หลังจากนั้นทำการถวายสังฆทานเวลา 12.00 น. บริษัท ต.วิชชุกรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (CPAC)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (CPAC)

ตามทีบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑก่อสร้าง จำกัดกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่าง่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน สังคมรอบขา้ง ภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียว (Green Factory) นั้น บริษัทฯ มีนโยบายและโครงการให้โรงงานในสังกัด บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จำกัด ขอก....

อ่านต่อ
โปรเจคการไฟฟ้านครหลวง

โปรเจคการไฟฟ้านครหลวง

ทางบริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการผลิตตู้ไฟฟ้าสแตนเลสให้กับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งตู้ไฟฟ้าแสตนแลสที่ทางเราผลิตนั้นพื้นผิวเคลือบอีลาเมลซึ่งจะทำให้ตู้สแตนเลสดูสวยงาม ทนต่อรอยขีดข่วนและมีการใช้งานที่คงทนยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
Manufacturing Expo 2014

Manufacturing Expo 2014

วันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2557 ทาง บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ไบเทคบางนาเพื่อนำเสนอและแนะนำสินค้าใหม่ๆให้ลูกค้าได้รู้จักและขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
ซ้อมดับเพลิงปี 2557

ซ้อมดับเพลิงปี 2557

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 บ.ต.วิชชุกรณ์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิง โดยมีวิทยากรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฎิบัติ การจำแนกประเภทของสารดับเพลิงต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมถึงวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานสามาร....

อ่านต่อ
ปลูกป่าปี 2557

ปลูกป่าปี 2557

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 บ. ต.วิชชุกรณ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าที่วนอุทธยานชะอำ จังหวัด เพชรบุรี โดยปลุกต้นไม้เป็นจำนวน 100 ต้นหลังจากนั้นจึงได้ถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกและได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันนั่งพักผ่อนสังสรรค์ที่ริมหาดชะอำหลังจากนั้นจึงได้ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อ่านต่อ
view