page contents
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


หน้าหลัก (Home)

เกี่ยวกับบริษัท (About Us)

หมวดหมู่สินค้า (Products Categories)

ตู้ไฟ,ตู้ไฟฟ้า,ตู้ MDB,ตู้เมนไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร (MAIN DISTRIBUTION BOARD)

     ตู้ไฟฟ้าติดตั้งภายนอกอาคาร รุ่น WDBO

     ตู้ไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคาร รุ่น WDBI

ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า (COMPACT ENCLOSURES)

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแบบมาตรฐาน รุ่น WCK

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันน้ำมีหลังคา รุ่น WP

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันฝุ่นไม่มีหลังคา รุ่น WNP

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันน้ำมีหลังคาประตู 2 ชั้น รุ่น WPP

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแบบมาตรฐาน รุ่น WCB

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันน้ำมีหลังคา รุ่น WCS

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันฝุ่นสแตนเลส รุ่น WSL

     ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้ากันน้ำ รุ่น WIP IP65

ตู้คอนโทรลควบคุม,ตู้เดรสคอนโซ,ตู้เฉลียง (DESK CONSOLE ENCLOSURE)

     ตู้คอนโทรลควบคุม,ตู้เดรสคอนโซ,ตู้เฉลียง รุ่น WDC

กล่องเหล็ก (BOX)

     กล่องเหล็กใส่เบรคเกอร์

     กล่องเหล็กขนาดมาตรฐาน

รางวายเวย์,ไวร์เวย์,Wire Way,ข้องอฉาก,ข้อต่อ,รางเคเบิ้ลแลดเดอร์,รางเคเบิ้ลเทรย์และอุปกรณ์เสริม (WIRE WAY SYSTEM)

     รางวายเวย์,รางไวร์เวย์,Wire Way และอุปกรณ์

     งอฉาก

     ข้อต่อ

     รางเคเบิ้ลแลดเดอร์และอุปกรณ์

     รางเคเบิ้ลเทรย์และอุปกรณ์

ป้ายเนมเพลทติดหน้าตู้สวิทซ์บอร์ด (NAME PALTE)
อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สวิทซ์บอร์ด (SWITCHBOARD ACCESSORIES)

บทความน่ารู้

   การจำแนกตู้ไฟฟ้าตามลักษณะต่างๆ

   ระดับชั้นการป้องกัน

   การใช้ที่ขวางกั้นหรือผนังกั้นสำหรับแยกส่วนภายในตู้ไฟฟ้า

   กระบวนการทดสอบการยึดเกาะและความทนทานของสีฝุ่น

   เหล็กเคลือบ - โลหะผสมอลูซิงค์

   มาตรฐานของบัสบาร์

   ตารางข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

NEWS & EVENTS

   ปลูกป่าปี 2557

   ซ้อมดับเพลิงปี 2557

   Manufacturing Expo 2014

เว็บบอร์ด (Webboard)

ติดต่อเรา (Conatct Us)

มาตรฐานสากล

ลูกค้าของเรา

บริษัทในเครือ

ดาน์วโหลด (Download)

   แคตตาล็อกสินค้า ปี 2014

   บทความน่ารู้

วิดีโอ (Video)

   ทดสอบตู้เมนไฟฟ้าก่อนส่งมอบลูกค้า 1

   ทดสอบตู้เมนไฟฟ้าก่อนส่งมอบลูกค้า 2

ร่วมงานกับเรา

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

view